O nama Program rada

Program rada za 2011. godinu

Temeljem Statuta DVD-a Šandorovca Upravni odbor na svojoj sjednici održanoj 28.prosinca 2010. godine utvrdio je

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA ŠANDOROVEC ZA 2011. godinu te ga upučuje Skupštini na usvajanje

 • Na temelju primljene dojave o potrebi gašenja požara, tehničke intervencije ili ostalih intervencija, učinkovito se uključiti na intervenciju sa potrebnom i raspoloživom opremom, sredstvima i vatrogascima.
 • Izvršiti preventivne preglede domaćinstava, javnih objekata, površina otvorenog prostora te podijeliti preventivne promiđbene materijale u cilju sprečavanja nastajanja požara.
 • Voditi stalnu brigu o vodoopskrbi, ispravnosti hidrantske mreže, u suradnji sa «Međimurskim vodama« održavanje javnih bunara te brinuti o ispravnosti i funkcionalnosti cjelokupne vatrogasne opreme i sredstava, te urednost vatrogasnih objekata.
 • Osobitu pozornost te maksimalan angažman posvetiti priprema natijecateljskih ekipa i radu sa njima.
 • Uputiti članove na stručna osposobljavanja za sva potrebna vatrogasna zvanja i specijalnosti.
 • Sudjelovati na natjecanjima V.Z.G. Čakovca, V.Z.M.Ž. sa ekipom MŽ sudjelovati na svim kupovima HVZ, javnim vježbama, memorijalima, te svim drugim natjecanjima i susretima.
 • Organizirati i provesti seminar na temu vatrogastva u OŠ Kuršanec i u dječjem vrtiću Zvjezdice u Šandorovcu.
 • Organizirati drugi MEMORIJAL «ĐURO OREŠKI« natjecanje dijece i mladeži dana 11.rujna 2011.
 • Izraditi i provesti «Program aktivnosti u MZOP» 4. svibnja, dan vatrogasaca tradicionalno prisustvovati svetoj misi u Šandorovcu te organizirati druženje svih generacija vatrogasaca. Sudjelovati na hodočašću vatrogasaca RH. u svetišu Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici.
 • Izraditi i provesti plan motrenja, čuvanja, i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i žetvenoj sezoni.
 • Izraditi i provesti plan teorijske nastave i praktičnih vježbi za članove DVD-a Šandorovec.
 • Činiti napore na opremanju vatrogasne postrojbe s potrebitom opremom i sredstvima u skladu s utvrđenim «Pravilnikom». U skladu sa mogučnostima zamijeniti i nabaviti sprave i opremu za vježbu vatrogasne mladeži i senoira.
 • Održavati sjednice tijela, Društva prema ukazanim potrebama i odredbama Statuta i Poslovnika.
 • Suradnja sa svim vatrogasnim organizacijama, ustanovama, poduzećima, tijelima lokalne uprave i samouprave, provoditi na obostranu korist i unapređivanje vatrogastva.
 • DVD Šandorovec će pored sadržaja navedenih u ovom Programu rada, raditi na ostvarivanju drugih zadaća što proistjeću iz «Zakona o vatrogastvu», «Zakona o zaštiti od požara», Statuta Društva. te sadržaja koji će biti utvrđen Odlukama tijela društva kao i VZG-a Čakovca VZM-županije, lokalne uprave i samouprave.
Šandorovec, 12. ožujak 2011. godine
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?