O nama

Najstarija udruga na podru?ju andorovca jest mjesno Doborovoljno vatrogasno drutvo. Osnovano je 21.11. 1928 godine, u vrijeme kada se u Me?imurju masovno pokre?e osnivanje takvih drutava. Prvim predsjednikom proglaen je ?uro Oreki. Od tekih me?uratnih vremena pa do danas, preoteklo je gotovo 80 godina, a drutvo se moe pohvaliti neprekidnim radom za dobrobit sela i o?uvanjem materijalnih dobara te ljudskih ivota.

Danas DVD andorovec broji 57 ?lanova, od toga 43 aktivna. Sadanji je predsjednik Dejan Tomai?, a zapovijednik Ivan Petak. Drutvo broji ?ak pet ekipa. Osim operativne ekipe pod vodstvom Ivana Petaka, tu je i ekipa ene A (seniorke), tako?er pod njegovim mentorstvom. Ivana Gal mentorica je ekipe Djeca ene koja redovito sudjeluje na natjecanjima u Me?imurskoj upaniji pa im je jedan od najve?ih uspjeha osvajanje 7. mjesta na ovogodinjem upanijskom natjecanju. Kategorija Djece ima i svoju muku ekipu, tako?er vrlo aktivnu, ?ija je mnetorica Ivana Zanjko. Najplodonosniji rad, vidljiv je kod ekipe Mlade ene (mentor Ivan Petak), koja je ove godine postigla najve?i uspjeh andorove?kog vatrogastva unazad nekoliko godina. Na upanijskom natjecanju, odranom u rujnu, djevojke su osvojile drugo mjesto te tako ostvarile pravo nastupa na Dravnom natjecanju koje ?e se u svibnju 2008. goidne odvijati u Dubrova?ko-neretvanskoj upaniji.

Dobrovoljno vatrogasno drutvo andorovec radi sa svom potrebnom opremom, no nedostatak je premaleno spremite. Taj ?e se problem po?eti rjeavati ve? 2008. kada kre?e nadogradnja novog spremita. Prostorije postoje?eg, sagara?enog 1939. godine, koristit ?e se za druge namjene. Od 2005. godine drutvo raspolae i novim, modernim kombi vozilom.

Od po?etka nove godine zapo?eti ?e intenzivne pripreme za proslavu 80. obljetnice drutva, a sredinja ?e se sve?anost odrati 16. kolovoza.

{mosmap width='630'|height='354'|lat='46.331965'|lon='16.413789'| zoom='14'|zoomType='Large'|zoomNew='0'|mapType='Hybrid'|showMaptype='1'| overview='0'|marker='1'| align='center'}

andorovec je naselje na podru?ju Grada ?akovca, smjeteno an sjevernoj obali ?akove?kog jezera, deset koilometara jugozapadno od sredita grada. Povrine 3,95 km2 ?ini 5% ukupne povrine Grada. Broji 94 ku?anstava s 323 satnovnika to je 1,1 % ukupnog broja stanvnika podru?ja Grada ?akovca. Gusto?a stanovnika od 76,3 st/km2 znatno je nia od Gradskog prosjeka u iznosu od 400 st/km2. U zadnjih pet godina biljei se porast nataliteta to svrstava andorovec u naselja s prosje?nom izuzetno mladom dobnom skupinom stanovnitva. Ove je kolske godine od ukupno 29 maliana upisanih u prvi razred Osnovne kole Kuranec, ?ak 13 njih iz andorovca.

Ime andorovec, mjesto je dobilo po grofu andoru, Ma?aru koji je ivio na prostoru dananjih Prodi. Me?u starijim mjetanima popularniji je naziv Zelena koji se jo i danas ?esto koristi. Stanovnitvo je radino, vrijedno, preteito zaposleno u tvornicama i obrtima. Bave se poljoprivredom i sto?arstvom za vlastite potrebe, a veseli ?injenica da mladi ne iseljavaju iz mjesta, ve? su aktivni i u udrugama koje djeluju u mjestu. U andorovcu rade dvije trgovine i jedan ugostiteljski objekat. U vlasnitvu andorovca, tj. Grada ?akovca, od stambenih jedinica su: Dom kulture, kapela Svetog Florijana, Dje?ji vrti? Zvijezdice, sportski objekat s otvorenim nogometnim, rukometnim i koarkakim igralitem te groblje.

Mjesto andorovec ima i izuzetno zanimljivu povijest. Poznato je po granici za vrijeme NDH-a, po koritenju Artekog bunara, zdrastvenim reformama suzbijanja guavosti i elu?anih bolesti, mlinovima na rijeci Dravi. Poznato je i po ribi?ima, sputanju jedrilica, zelenim muikaima te nogometnom klubu Proleter, prvom osvaja?u kupa Me?imurja po?etkom pedesetih godina.

U mjestu trentuno djeluju tri udruge: Dobrovoljno vatrogasno drutvo andorovec, Kulturno-umjetni?ko drutvo andorovec i Stolno teniski klub andorovec.

Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?