Mladež i natjecanja

Početak rada sa vatrogasnom dijecom i mladeži

4

Dan 29.03.2011. dozapovijednica društva Ivana Zanjko organizirala je i provela prvo okupljanje vatrogasne dijece i mladeži DVD-a Šandorovec u uredu doma kulture u Šandorovcu. Sjednici su bili nazučni i predsjednik Dejan Tomašić, dopredsjednik Ivan Hlapčić, tajnica Andrijana Petak. Okupio se 37 dijece i mladeži ili 90 % od ukupnog broja dijece i madeži, Šandorovca, što nas iznimno veseli da postoji velik interes za vatrogastvo. Oformljene su sjedeće ekipe, dijeca žene od 6-12 godina starosti mentor Tea Plaftak, mladež žene od 12-16 godina starosti mentor Ivana Zanjko, mladež muška od 12-16 godina starosti, mentor i Tea Plaftak.

Sa uviježbavanjem počinje se od 30.03. 2011. dogovoreno je da se svi moraju pridržavati pravila ponašanja i rada na trenizima u protivnom biti će sankcionirani adekvatnom kaznom. Plan je da ekipa mladeži žene sudijeluje na svim kupovima HVZ u koliko će ispunjavati zadane norme. Sa svi ekipama ići će se na sva moguća natijecanja u okruženju. Temeljem rada svaka ekipa biti će nagrađivana sa izletima po dogovoru i mogučnosti.

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?