4

Dan 29.03.2011. dozapovijednica drutva Ivana Zanjko organizirala je i provela prvo okupljanje vatrogasne dijece i mladei DVD-a andorovec u uredu doma kulture u andorovcu. Sjednici su bili nazu?ni i predsjednik Dejan Tomai?, dopredsjednik Ivan Hlap?i?, tajnica Andrijana Petak. Okupio se 37 dijece i mladei ili 90 % od ukupnog broja dijece i madei, andorovca, to nas iznimno veseli da postoji velik interes za vatrogastvo. Oformljene su sjede?e ekipe, dijeca ene od 6-12 godina starosti mentor Tea Plaftak, mlade ene od 12-16 godina starosti mentor Ivana Zanjko, mlade muka od 12-16 godina starosti, mentor i Tea Plaftak.

Sa uvijebavanjem po?inje se od 30.03. 2011. dogovoreno je da se svi moraju pridravati pravila ponaanja i rada na trenizima u protivnom biti ?e sankcionirani adekvatnom kaznom. Plan je da ekipa mladei ene sudijeluje na svim kupovima HVZ u koliko ?e ispunjavati zadane norme. Sa svi ekipama i?i ?e se na sva mogu?a natijecanja u okruenju. Temeljem rada svaka ekipa biti ?e nagra?ivana sa izletima po dogovoru i mogu?nosti.

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?