Ostale slike moete pregledati klikom na ovaj tekst ili posjetite nau galeriju

Dobrovoljno vatrogasno drutvo andorovec bilo je u nedjeju, 12.rujna, organizator vatrogasnog natjecanja vatrogasne djece i mladei, na prvom memorijalnom turniru ?uro Oreki. Na prostoru nogometnog igralita u andorovcu okupilo se 29 ekipa iz pet hrvatskih upanija, Primorsko - goranska, Koprivni?ko Krieva?ka, Krapinsko - Zagorska, Varadinska i Me?imurska upanija. Ukupno vie od ?etristo natjecatelja, sudaca i ostaih sudjelovalo je u zanimljivom natjecanju najmla?ih vatrogasaca bez kojih vatrogastvo nebi opstalo.Pokrovitelj Memorijala bila je VZ-grada ?akovca, a u organizaciji pomogla je VZM, obitelj Franje Carovi? kumovi DVD-a andorovec, obitelj pokojnog ?ure Oreki, DVD-Ma?kovec, DVD-?akovec. Na zavretku natjecanja prisutnoj mladei, delegacijama, gostima i uzvanicima me?u kojima su bili Gordan Vrbanec, predsjednik gradskog vije?a grada ?akovca, Zlatko Orsak predsjednik VZM, Mario Medved predsjednik VZG-a ?akovca, obitelj Carovi? Franje kumovi DVD-a andorovec, kontrolor natjecanja Damir Kova?i? ujedno i zapovijednik VZG-?akovca, obitelj pokojnog ?ure Oreki, njegova k?i Biserka sa svojom obitelji, te drugi gosti i uzvanici, obratio se predsjednik DVD-a andorovec Dejan Tomai?. Zahvalio je svim ekipama u?esnicima, Memorijala i svima koji su na bilo koji na?in pomogili da se odri ovaj Memorijal. Zaelio ugodan boravak u malom ali srcem velikom andorovcu, a ku?ama da se vratite s lijepim uspomenama i novim poznanstvima. Gordan Vrbanec posebno je pohvalio rad i djelovanje VZG-?akovca i DVD-a andorovec, ?estitao je najuspjenijima a svima vie sre?e dogodine. Prisutnima se obratio i Zlatko Orsak koji je istaknuo da je izuzetno kvalitetno organiziran Memorijani turnir, da su sudionici turnira ponajbolje ekipe u R.Hrvatskoj a istaknuo je MM iz DVD- Bedekov?ine koja je dravni prvak, tako?er svoj doprinos dala je i VZM sa jednom suda?kom komisijom i pomoga u dijelu opreme. Mario Medved predsjedni VZG-?akovca istaknuo je vanost ovog natjecanja, a to je kontinuitet rada sa vatrogasnom dijecom i mladei, s obzirom da je nedostajalo natijecanje na podru?ju grada u drugoj polovici godine. Prisutnima se tako?er obratio Franjo Carovi? pozdravio sve prisutne, istaknuo da mu je izuzetna ?ast i zadovoljstvo to je dio ove velike manifestacije. Biserka Bezek zahvajuju?i svima koji nastoje kroz Memorijalni turnir odrati sje?anje na njezinog oca velikog vatrugasnog entuzijasta, ?ovjeka koji je obiljeio vatrogastvo andorovca i ire.

Vatrogasna mlade natjecala se u kategorijama enske i muke djece od 6 do 12 godina i enske i muke mladei od 12 do 16 godina. Ekipa mladei sa najvie osvojeni bodova osvojila je prijelazni pehar. Svaka ekipa dobila je medalje po tre?inama i diplomu. U kategoriji enske djece najbolji rezultat postigla je ekipa DVD-a Ludbreg, drugo mjesto osvojila je ekipa DVD-a andorovec, a tre?e ekipa DVD-a Kuranec. U kategoriji muke djece prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Donja Vo?a, drugo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Mali Mihaljevec, tre?a ekipa DVD-a Mihovljan. U kategoriji enske mladei prvo mjesto osvojila je ekipa DVD-a Gardinovec, drugo ekipa DVD-a ?akovec i tre?e ekipa DVD-a andorovec. U kategoriji muke mladei prva je bila ekipa DVD-a Bedekov?ine, druga ekipa DVD-a Gardinovec, tre?e mjesto ekipa DVD-a Kritanovec. Preazni pehar osvojila je ekipa DVD-a Bedekov?ine. Pokale i priznanja uru?ili su Mario Medved, Gordan Vrbanec, Biserka Bezek. Poseban pehar dobila je naudaljenija ekipa DVD-a Suak iz Rijeke koji im je uru?io Dejan Tomai?.

Hvala svim u?esnicima i svima koji su pomogli da se odri I.MEMORIJAL ?URO OREKI vatrogasno natijecanje djece i mladei. elja i cilj ovog natjecanja je zadrati kontinuitet osposobjenosti djece i mladei za izvo?enje vijebe.

Tako?er se ovo natijecanje provodi i radi me?usobnog upoznavanja, u?vrstivanja prijateljskih odnosa razmjena iskustva te ja?anje svijesti o humanosti i ljudskoj soidarnosti.

Program rada za 2010. godinu

Temeljem Statuta DVD-a andorovca Upravni odbor na svojoj sjednici odranoj 19.prosinca 2009. godine utvrdio je

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUTVA ANDOROVEC ZA 2010. godinu te ga upu?uje Skuptini na usvajanje

 • Na temelju primljene dojave o potrebi gaenja poara, tehni?ke intervencije ili ostalih intervencija, u?inkovito se uklju?iti na intervenciju sa potrebnom i raspoloivom opremom, sredstvima i vatrogascima.
 • Izvriti preventivne preglede doma?instava, javnih objekata, povrina otvorenog prostora te podijeliti preventivne promi?bene materijale u cilju spre?avanja nastajanja poara.
 • Voditi stalnu brigu o vodoopskrbi, ispravnosti hidrantske mree, u suradnji sa Me?imurskim vodama odravanje javnih bunara te brinuti o ispravnosti i funkcionalnosti cjelokupne vatrogasne opreme i sredstava, te urednost vatrogasnih objekata.
 • Osobitu pozornost te maksimalan angaman posvetiti priprema natijecateljskih ekipa i radu sa njima.
 • Uputiti ?lanove na stru?na osposobljavanja za sva potrebna vatrogasna zvanja i specijalnosti.
 • Sudjelovati na natjecanjima V.Z.G.?akovca, V.Z.M.. javnim vijebama, memorijalima, kup-natjecanja, te svim drugim natjecanjima i susretima.
 • Organizirati i provesti seminar na temu vatrogastva u O Kuranec i u dje?jem vrti?u Zvjezdice u andorovcu.
 • Organizirati prvi memorijal ?uro Oreki natjecanje vatrogasne mladei.
 • Izraditi i provesti Program aktivnosti u MZOP 4. svibnja, dan vatrogasaca tradicionalno prisustvovati svetoj misi u andorovcu te organizirati druenje svih generacija vatrogasaca. Prisustvovati hodo?a?u vatrogasaca na Mariju Bistricu.
 • Izraditi i provesti plan motrenja, ?uvanja, i ophodnje otvorenog prostora u predetvenoj i etvenoj sezoni.
 • Izraditi i provesti plan teorijske nastave i prakti?nih vjebi za ?lanove DVD-a andorovec.
 • ?initi napore na opremanju vatrogasne postrojbe s potrebitom opremom i sredstvima u skladu s utvr?enim Pravilnikom.
 • Odravati sjednice tijela, Drutva prema ukazanim potrebama i odredbama Statuta i Poslovnika.
 • Suradnja sa svim vatrogasnim organizacijama, ustanovama, poduze?ima, tijelima lokalne uprave i samouprave, provoditi na obostranu korist i unapre?ivanje vatrogastva.
 • DVD-o andorovec ?e pored sadraja nare?enih u ovom Programu rada, raditi na ostvarivanju drugih zada?a to proistje?u iz Zakona o vatrogastvu, Zakona o zatiti od poara, Statuta Drutva te sadraja koji ?e biti utvr?en Odlukama tijela VZG-a ?akovca, VZM-upanije, lokalne uprave i samouprave.
andorovec, 23. sije?anj 2010. godine

Program rada za 2011. godinu

Temeljem Statuta DVD-a andorovca Upravni odbor na svojoj sjednici odranoj 28.prosinca 2010. godine utvrdio je

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUTVA ANDOROVEC ZA 2011. godinu te ga upu?uje Skuptini na usvajanje

 • Na temelju primljene dojave o potrebi gaenja poara, tehni?ke intervencije ili ostalih intervencija, u?inkovito se uklju?iti na intervenciju sa potrebnom i raspoloivom opremom, sredstvima i vatrogascima.
 • Izvriti preventivne preglede doma?instava, javnih objekata, povrina otvorenog prostora te podijeliti preventivne promi?bene materijale u cilju spre?avanja nastajanja poara.
 • Voditi stalnu brigu o vodoopskrbi, ispravnosti hidrantske mree, u suradnji sa Me?imurskim vodama odravanje javnih bunara te brinuti o ispravnosti i funkcionalnosti cjelokupne vatrogasne opreme i sredstava, te urednost vatrogasnih objekata.
 • Osobitu pozornost te maksimalan angaman posvetiti priprema natijecateljskih ekipa i radu sa njima.
 • Uputiti ?lanove na stru?na osposobljavanja za sva potrebna vatrogasna zvanja i specijalnosti.
 • Sudjelovati na natjecanjima V.Z.G. ?akovca, V.Z.M.. sa ekipom M sudjelovati na svim kupovima HVZ, javnim vjebama, memorijalima, te svim drugim natjecanjima i susretima.
 • Organizirati i provesti seminar na temu vatrogastva u O Kuranec i u dje?jem vrti?u Zvjezdice u andorovcu.
 • Organizirati drugi MEMORIJAL ?URO OREKI natjecanje dijece i mladei dana 11.rujna 2011.
 • Izraditi i provesti Program aktivnosti u MZOP 4. svibnja, dan vatrogasaca tradicionalno prisustvovati svetoj misi u andorovcu te organizirati druenje svih generacija vatrogasaca. Sudjelovati na hodo?a?u vatrogasaca RH. u svetiu Majke Boje Bistri?ke u Mariji Bistrici.
 • Izraditi i provesti plan motrenja, ?uvanja, i ophodnje otvorenog prostora u predetvenoj i etvenoj sezoni.
 • Izraditi i provesti plan teorijske nastave i prakti?nih vjebi za ?lanove DVD-a andorovec.
 • ?initi napore na opremanju vatrogasne postrojbe s potrebitom opremom i sredstvima u skladu s utvr?enim Pravilnikom. U skladu sa mogu?nostima zamijeniti i nabaviti sprave i opremu za vjebu vatrogasne mladei i senoira.
 • Odravati sjednice tijela, Drutva prema ukazanim potrebama i odredbama Statuta i Poslovnika.
 • Suradnja sa svim vatrogasnim organizacijama, ustanovama, poduze?ima, tijelima lokalne uprave i samouprave, provoditi na obostranu korist i unapre?ivanje vatrogastva.
 • DVD andorovec ?e pored sadraja navedenih u ovom Programu rada, raditi na ostvarivanju drugih zada?a to proistje?u iz Zakona o vatrogastvu, Zakona o zatiti od poara, Statuta Drutva. te sadraja koji ?e biti utvr?en Odlukama tijela drutva kao i VZG-a ?akovca VZM-upanije, lokalne uprave i samouprave.
andorovec, 12. oujak 2011. godine

Stranica 23 od 24

23
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?