Zapisnik sa sjednice odbora za provedbu - dana otvorenih vrata

Zapisnik sa sjednice odbora za provedbu dana otvorenih vrata moete preuzeti klikom na ovaj tekst

Poziv ?lanovima Upravnog i Nadzornog odbora

Pozivate se na sjednicu Upravnog i Nadzornog odbora DVD-a andorovec, koja ?e se odrati 24.10.2010. (nedjelja) u domu kulture u andorovcu sa po?etkom u 18.00 sati

Za Sjednicu se predlae sljede?i:

DNEVNI RED

  • Izvije?e sa MEMORIJALA ?URO OREKI
    • organizacisko
    • financijsko
  • Financijsko izvje?e od 01.01. do 18.10.2010.
  • Aktivnosti DVD-a u 2010
  • Informacija sa odrane Sjednice Predsjednitva VZG- ?akovca
  • Ostala pitanja i prijedlozi

Predsjednik DVD-a andorovec
Dejan Tomai? v.r.

Ostale slike moete pregledati klikom na ovaj tekst ili posjetite nau galeriju

DVD - andorovec i ove je godine po ?etvrti put organizirao izlet enskih ?lanica u vatrogasni dom Vu?kovec. To im je priznanje za njihovo zalaganje i rad.

Dani 17.18.(subota i nedjelja) 10. 2010 godine bili su ispunjeni programom koji je bio oboga?en posebno?u razli?itih sadraja. Po dolasku odmah se prilo ure?enju prostorija, okolia, konje trave. Nastavljeno je druenje uz kavu i ?aicu razgovora. Posjetile su restoran POTRTI KOTA?, te nastavile kupanjem i oputanjem u ljekovitoj vodi toplica SVETI MARTIN. Svake je godine sve ve?i odaziv ena, tako je ove godine bio ?ak 11 njih. U ve?ernjim satima drugog dana ?lanice su se sa zadovoljstvom vratile svojim ku?ama, te dogovorile termin za sljede?u godinu.

Stranica 22 od 24

22
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?