Nova vatrogaskinja I.kl. i nove vatrogaskinje

vatrgoaskinja vatrgoaskinja2 vatrgoaskinja3

?lanice DVD-a andorovec, Slavica Mihalju, Maja Gal, Martina Gal, Mateja Hajdinjak, u vremenskom razdoblju od 17.01. do 30.01.2011. poha?ale su te?aj osposobljavanja za zanimanje vatrogasac koji je organizirala Vatrogasna zajednica grada ?akovca uz doma?instvo DVD-a Totovec. Zavrni ispit odran je 05.02.2011. prakti?no i teoretski pokazale su da su nau?ile kako se treba i mora boriti vatrenom stihijom i drugim nepogodama, kao i preventivno djelovati, te su uspjeno stekle zvanje vatrogasac.

Tea Plaftak u razdoblju od 04. do 06. velja?e, u Pribislavcu je poha?ala te?aj za stjecanje zvanja vatrogasac I.kl. u organizaciji Vatrogasne zajednice grada ?akovca. Nakon zavretka nastave i poloenog ispita stekla je zvanje vatrogasac I.kl.

komp

PONAANJE U SLU?AJU POARA

 • Gori!!!
 • to u?initi???
  • Di?i uzbunu
  • Spaavati
  • Gasiti
 • Kako dojaviti poar???

Dojava poara vri se telefonom na broj:
93 - Vatrogasci
112 - urna sluba
098/947-1812 - Vatrogasci andorovca
095/904-7886 - Vatrogasci andorovca

Prilikom dojave treba navesti:
 • svoje vlastito ime i prezime te odakle javljate
 • to se dogodilo (poar, prometna nezgoda i sli?no)
 • gdje se dogodila nesre?a (mjesto, ulica, cesta, dio mjesta, najblie naselje)
 • kratku informaciju o vanim detaljima (bokirane, zaklju?ane ili ozlije?ene osobe i sl.)

Govorite polako i razgovjetno!!!

Osnovni savjeti vatrogasne preventive u ku?anstvu

Vatrogasna preventiva, tj. preventivne mjere zatite od poara su skup mjera i radnji koje ?ovjek treba poduzeti da ne do?e do poara, a neke od njih su slijede?e:
 • U stanu, podrumu ili na tavanu ne drite zapaljive i eksplozivne tvari u nedozvoljenim koli?inama
 • Redovno odravajte sve vrste pe?i u ispravnom stanju i propisno ih priklju?ite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre
 • Redovito ?i?enje dimnjaka smanjuje opasnost za nastajanje poara i eksplozije
 • Odravajte elektri?ne i plinske instalacije u ispravnom stanju
 • Ne bacajte vru?i pepeo sa eravicom i opuke u posude koje se mogu zapaliti
 • Ne puite u krevetu, ne bacajte opuke i ibice ako ih niste unaprijed ugasili
 • Ukoliko osje?ate miris plina po dolasku u stan ne palite svjetlo ili ibice ve? zatvorite dovod plina i provjetrite prostoriju otvaranjem vrata i prozora
 • Televizor u stanu drite na mjestu kod kojeg postoji mogu?nost provjetravanja jer se za vrijeme koritenja ugrijava
 • Ne suite meso na tavanu ve? u posebno sagra?enim prostorima-objektima i ne blizu gospodarskim objektima
 • Ne palite otvorenu vatru u blizini objekta naro?ito za vrijeme vjetrovitog vremena
 • Za vrijeme paljenja sme?a udaljenost od objekta mora biti 20 metara, a kod paljenja osigurajte sredstva za po?etno gaenje. Po zavretku ugasite svaki ar
 • Stogovi sijena, slame, te kukuruzovine moraju biti udaljeni od gra?evinskih objekata najmanje 15 metara
 • Redovito odravajte pristup hidrantu ispred svoje ku?e jer Vama ?e najprije trebati
 • Ne dozvolite da se djeca igraju ibicama
 • Ne krpajte osigura?e jer pogoduju izbijanju poara u elektri?noj instalaciji
 • Nezati?ena rasvjetna tijela i dotrajala elektri?na instalacija po gospodarskim objektima mogu biti uzro?nik poara
 • Nabavite aparat za gaenje poara prahom (S-6) za gaenje po?etnih poara
 • Uklju?ite jednu osobu Vaeg doma?instva u vatrogasno drutvo, da protupoarna preventiva bude sastavni dio Vaeg doma?instva, pa ?ete mirnije i sigurnije graditi bolje sutra

Stranica 19 od 24

19
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?