POZIVNICA

Za ?lanove Skuptine Dobrovoljnog vatrogasnog drutva andorovec, potovane goste, predstavnike sredstava priop?avanja i javnih glasila.


Temeljem ?lanka 21. Statuta DVD-a andorovec, te odluke Upravnog odbora od 28. prosinca 2010. godine, sazivam redovnu godinju sjednicu Skuptine koja ?e se odrati:

12. oujka(subota) 2011. godine s po?etkom u 19,00 sati u dvorani doma kulture andorovec.

Za redovnu sjednicu Skuptine predlae se sljede?i:

DNEVNI RED

 • Otvaranje sjednice Skuptine i izbor radnih tijela i to:

  • Radnog Predsjednitva
  • Zapisni?ara
  • Dva ovjerovitelja zapisnika
  • Verifikacione komisije
 • Izvje?a:

  • Verifikacione komisije
  • Upravnog odbora
  • Zapovjednika
  • Blagajnika
  • Nadzornog odbora
 • Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2011. godinu.
 • Rasprava o podnijetim Izvje?ima, Programu rada i Financijskom planu za 2011. godinu.
 • Usvajanje Izvje?a za 2010. godinu, Programa rada i Financijskog plana za 2011. godinu.
 • Podjela vatrogasnih priznanja
 • Rije? gostiju i uzvanika
 • Ostala pitanja i prijedlozi.

Ljubazno Vas molim da se odazovete redovnoj Skuptini, te svojom nazo?no?u doprinesete dalljnjem razvoju DVD-a andorovec

Kako spasiti ( i ugasiti )

KAKO SPASITI I UGASITI?????

Spaavanje ima prednost pred gaenjem!!!!!

 • Uvjerite se da nema ozlije?enih osoba ili invalida koji trebaju napustiti zonu opasnosti.
 • Sve koji trebaju pomo? po mogu?nosti odmah izvedite na sigurno mjesto.
 • Provedite uzbunjivanje.

Vodite ra?una o vlastitoj sigurnosti.

Dana 23. velj?e 2011. u prostorijama Drutvenog doma u andorovcu, odran je sastanak sa bivom ekipom enske mladei Dvd-a. Sastanak se odrao zbog dogovora oko osnivanja enske A ekipe. Od ukupno 11 pozvanih ?lanica, odazvalo ih se 10, to smatram pozitivnim po?etkom. Jedna se ?lanica ispri?ala, ali tako?er navela da na nju moemo ra?unati. Razgovorom i zajedni?kim prijedlozima, odlu?ile smo da je vrijeme da se primimo posla i u najkra?em vremenskom roku zapo?nemo sa treninzima. Vrijedi probati, puno moemo posti?i,a malo izgubiti. Volju i elju imamo, stoga, spremne smo za "borbu!"

1 2 3
Klikom na ovaj tekst moete pregledati slike sa skuptine

Dana 06. velja?e 2011. godine delegacija sastavljena od ?lanova DVD-a andorovec na ?elu sa predsjednikom Dejanom Tomai?em i suradnicima: tajnica Andrijana Petak, blagajnica Andreja ?rep, ?lanovi Upravnog odbora Izabela Herak, Ksenija Remar, Renato Remar. Prisustvovali su redovnoj sjednici Skuptine DVD-a Branjin Vrh u Osje?ko Baranjskoj upaniji. Naime, oba ova vatrogasna drutva su potpisnici Povelje o prijateljstvu, suradnji vatrogasaca Me?imurja i Baranje a povezani rijekom Dravom.

Temeljem zajedni?kog programa rada, odravaju se redoviti susreti, na nivou delegacija drutava prilikom odravanja godinjih Skuptina, a u svrhu proirivanja i produbljivanja iskrene i prijateljske suradnje drutava.

Duh dobrodolice i druenje prijateljskih ?lanova nastavljeno je nakon slubenog dijela do kasnih popodnevnih sati, u prostorijama DVD-a. Kad smo trebali krenuti ku?i predsjednik DVD-a Branjin Vrh Vjekoslav Dobrani? odveo nas je u posjet svom vinogradu. Po povratku iz vinograda u prostorijama DVD-a u ve?ernjim satima slijedio je oprotaj od prijatelja i povratak ku?i. Za spomen na tradicionalno druenje svjedo?i i ova zabiljeena zajedni?ka me?unarodna snimka sa ?lanovima DVD-a Branjin Vrh, delegacijom na ?elu sa na?elnikom iz mjesta Lapan?a iz susjedne Republike Ma?arske, gradona?elnikom Belog Manastira Ivanom Doboem, predsjednikom vatrogasne zajednice podru?ja Baranje Stjepanom Kova?om.

Novi susret bit ?e 12. 03. 2011. u andorovcu

Stranica 18 od 24

18
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?