Druenje ?lanova DVD- andorovec

DVD-andorovec dana 02. 10. 2011. godine (nedjelja) od 18 sati u domu kulture u andorovcu organizirao je druenje za ?lanove drutva i ljude koji su aktivno sudjelovali u organizaciji II. MEMORIJALA ?URO OREKI

U ugodnoj atmosferi i druenju, izvje?e sa odranog memorijala podnio je predsjednik Dejan Tomai? koji je zahvalio svima koji su na bilo koji na?in doprinjeli organizaciji i provedbi MEMORIJALA.

Andrijana Petak, tajnica drutva podnijela je financijski izvjetaj, obra?un prihoda i rashoda sa MEMORIJALA..

Druenje je nastavljeno analizom memorijala i ugodnim druenjem uz vatrogasne i ostale teme.


KORISNI SAVJETI

OSNOVNE MJERE ZATITE OD POARA

Po?etak je sezone loenja, ljubazno VAS MOLIMO izdvojite tri minute vremena pro?itajte dolje napisane mjere zatite i ako znamo da znate provijerite jo jednom, JER TO SE MOE DESITI I VAMA.

Vatrogasci: 93, hitna:94, policija:92, urni poziv:112

DVD-andorovec: 099/658-58-03, 098/947-18-12

OSNOVNE MJERE ZATITE OD POARA


 • U stanu, podrumu i potkrovlju ne drite zapaljive i eksplozivne tvari.
 • Ne ostavljajte bez nadzora uklju?ena plinska i elektri?na troila, ku?anske ure?aje, pe?i i kamine.
 • Odravajte pe?i u ispravnom stanju i propisno ih priklju?ite na dimovodne kanale koji moraju biti nepropusni za plinove i iskre, te redovito odravani i pregledani.
 • Odravajte elektri?ne i plinske instalacije u ispravnom stanju.
 • Ne koristite neispravne elektri?ne osigura?e. Jeftinije je kupiti novi nego popravljati neispravni.
 • Ne dopustite djeci da se igraju vatrom, ibicama ili drugim upaljivim predmetima.
 • Ne puite u krevetu.
 • Ne bacajte neugaene opuke i ibice.
 • Ukoliko osjetite miris plina po dolasku u stan, ne palite svjetlo ili ibice, ve? zatvorite dovod plina i provjetrite stan.
 • Ne bacajte vru?i pepeo i opuke u posude koje se mogu zapaliti.
 • Ne palite otvorenu vatru u blizini objekata, a ako to ?inite najmanja udaljenost od objekta mora biti 20 m. Prilikom paljenja pripremite sredstva za po?etno gaenje, a po zavretku ugasite svaki ar.
 • Stogovi sijena i slame moraju biti udaljeni od objekata najmanje 15 metara


TO U?INITI U SLU?AJU POARA?

 • Ne stvarajte paniku - budite prisebni.
 • O poaru obavijestite druge osobe u vaoj okolini i vatrogasce pozivom na telefonski broj 93.
 • to prije isklju?ite napon elektri?ne energije, zatvorite dovod plina i drugih zapaljivih teku?ina. Plinsku bocu iznesite na otvoreni prostor.

SAMI GASITE POAR JEDINO U SLU?AJU:

 • ako pri tome ne izlaete opasnosti sebe i svoje blinje,
 • ako nema prepreke u vaem izlazu s mjesta zahva?enog poarom,
 • ako se poar lako moe staviti pod nadzor,
 • ako u blizini nema zapaljivih teku?ina, ne izlazi plin, te nema elektri?nih vodova i ure?aja pod naponom.

U protivnom, to prije napustiti ugroene prostore predvi?enim putem za evakuaciju do sigurnog mjesta, te prepustite gaenje poara vatrogascima.

AKO SAMI GASITE POAR:

 • provjerite jesu li elektri?ne instalacije pod naponom, odnosno isklju?ite glavni dovod struje,
 • poare zapaljivih teku?ina gasite sa protupoarnim aparatima, pokriva?ima, zemljom i pijeskom,
 • krute tvari (drvo, sijeno, slama, papir) gasite vodom,
 • elektri?ne ure?aje i instalacije pod naponom ne gasite vodom.Usluge koje prua DVD-ANDOROVEC

Prijevoz pitke vode

Usluga prijevoza kombi vozilom

Usluga punjenja cisterni vodom za privatne potrebe

Osiguranje vatrogasnim vozilom i posadom ( prilikom paljenja na otvorenom prostoru, javnih skupova i ostalo)

Pranje ceste

Otvaranje vrata (u slu?aju gubitka klju?a i sl.)

Demonstracija prakti?nog gaenja poara aparatom za po?etno gaenje

Iznajmljivanje aparata za po?etno gaenje: prah, CO2 , brenta?e, naprtnja?e

Iznajmljivanje vatrogasnih ljestvi

Odtopavanje kanalizaciskih cijevi

Cjenik moete saznati, kontaktirati nas

Kontakt podaci DVD-ANDOROVEC

Ako vam neto zatreba, tu smo!

24 sata na dan, 7 dana u tjednu, 365 dana u godini..

Moete nas kontaktirati e-mail porukom na:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ODRAN II. MEMORIJAL ?URO OREKI

U organizaciji DVD-a andorovec odran je II. MEMORIJAL ?URO OREKI tradicionalno vatrogasno natjecanje pomlatka i mladei. Po sun?anom i vru?em vremenu uz odli?no doma?instvo DVD-a andorovec takmi?enje je odrano u vrlo dobrim uvjetima na nogometnom terenu u andorovcu.

Sudjelovalo je 28 ekipa svjetske klase koje su pokazale spretnost i znanje u obavljanju svojih zada?a. Natjecanje se provodilo prema Pravilniku HVZ-a ( izdanje 2005.) bez tafetne utrke za djecu.

Suorganizator je bila VZG- ?akovca, a pomogli su: VZM-upanije, obitelj Franje Carovi? kumovi DVD-a andorovec, obitelj pokojnog ?ure Oreki, a to su Biserka i Stjepan Bezek.

Na zavretu natjecanja slijedilo je postrojavanje, prigodan govor i proglaenje rezultata.

Predsjednik DVD-a andorovec Dejan Tomai? zahvalio je svim ekipama na sudjelovanju, uzvanicima, gostima i svima koji su na bilo koji na?in pomogli da se odri MEMORIJAL. Zaelio im je ugodan boravak u malom ali srcem velikom andorovcu, a ku?ama da se vrate sa lijepim uspomenama. ?estitao je pobjednicima i osvaja?ima Memorijala.

Prisutnima se obratio zapovjednik VZM-upanije Ivan Kritofi?, pohvalio doma?ina

na odli?noj organizaciji i ?estitao najuspjenijim ekipama. Dopredsjednik VZG-?akovca Sre?ko Mrazovi? istaknuo je vanost Memorijala zbog kontinuiteta rada sa vatrogasnom mladei i pomlatkom, ?estitao najuspjenijima i zahvalio svima na odazivu. Predsjednik VMO-a andorovca Zlatko Lisek istaknuo je da je ?uro Oreki bio nositelj vatrogastva, a osobiti zna?aj i vanost davao je radu sa mladima. Biserka Bezek zahvalila je svima koji nastoje kroz Memorijal odrati sje?anje na njezinog oca, velikog vatrogasnog entuzijasta, ?ovjeka koji je obiljeio vatrogastvo andorovca i ire.

Lijep pozdrav od DVD-a andorovec

Stranica 11 od 24

11
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?