OBAVIJEST O ODRŽAVANJU SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Pozivate se na sjednicu Upravnog odbora Dobrovoljnog Vatrogasnog Društva Šandorovec,koja će se održati 27.04.2014.(NEDJELJA) u domu kulture u Šandorovcu s početkom u 19.00 sati.

Za sjednicu se predlaže slijedeći:

Dnevni red sjednice

  1. Čitanje zapisnika sa prethodne sjednice.
  2. Donošenje „Pograma aktivnosti u MZOP“
  3. Rad sa vatrogasnom mladeži i pomlatkom
  4. Financijsko izvješće za I kvartal 2014.
  5. Donošenje termina održavanja V.MEMORIJALA ĐURO OREŠKI-natjecanje vatrogasnog pomlatka i mladeži.

6. Organizacija edukacijskog izleta.

  1. Ostala pitanja i prijedlozi

Ljubazno Vas molim da se sjednici obavezno  odazovete.

Predsjednik DVD-a Šandorovec

Dejan Tomašić

 

 

 

OSIGURANJE VUZMENKE

Tradicija je da se na Veliku subotu pali VUZMENKA u Šandorovcu tako je bilo i ove subote u organizaciji DVD-a Šandorovec a čiji su članovi  i osiguravali vuzmenku kao i vršili obilazak po mjestu djelovanja. Sve je proteklo u najboljem redu


USKRSNA ČESTITKA

POŠTOVANIM   ČLANOVIMA,

DONATORIMA,SPONZORIMA,PRIJATELJIMA,

MJEŠTANIMA ŠANDOROVCA TE SVI LJUDIMA DOBRE VOLJE ŽELIMO

S R E T A N   U S K R S!

 

Vaši vatrogasci

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

I Z V J E Š Ć E

NADZORNOG  ODBORA  DOBROVOLJNOG  VATROGASNOG  DRUŠTVA  ŠANDOROVEC  ZA  2013.GODINU

Nadzorni  odbor, u  sastavu  Vesna  Hajdinjak – predsjednik,  Josip Tomašić i Ivan Novak članovi, dana 10. siječnja 2014. godine uz  nazočnost  odgovornih  osoba,  Dejan  Tomašić – predsjednik,  Andrijana Petak – tajnik i Andreja Črep – blagajnik, izvršio je pregled  materijalno - financijskog  poslovanja  i  godišnjeg  obračuna  za 2013. godinu  i  tom  prilikom  je  utvrdio:

- da DVD-Šandorovec, svoje financijsko poslovanje vodi  putem  jedinstvenog  žiro – računa  2340009 – 111601611  kod  Vatrogasne  zajednice  Međimurske  županije, s  podračunom  poziv  na  broj  3111784  za  DVD-o Šandorovec.

- da  godišnji  obračun  za  2013. godinu  čini obračun   prihoda  i  rashoda  sastavljen  od  stručne  službe  VZM-županije.

Utvrđeno  je  da je za  svaku  stavku  prihoda  i  rashoda priložen  odgovarajući  dokumenat  ovjeren  od  odgovorne  osobe.

Blagajnik  DVD-a  u  svom  radu  pridržava  se  propisa  o  vođenju  blagajne  i  u  tom  pogledu  nisu  uočene  nepravilnosti.

Evidencija  o  upotrebi  kombi  vozila  vodi  se  uredno  i  ažurno.

Utvrđeno  je  ažurno  i  uredno  vođenje  administrativne  djelatnosti.

Z A K L J U Č A K:

Nadzorni  odbor  utvrđuje  da  je  financijsko - materijalno  poslovanje  DVD- a  Šandorovec  vođeno  u  duhu  naših  financijskih  propisa  i  da  je  ono   u  potpunosti  izvršilo  svoju  zadaću.

Nadzorni  odbor  prisustvovao  je   sjednicama  Upravnog  odbora  i  Zapovjedništva,  aktivno  je sudjelovao   u  donošenju   odluka  i  zaključaka.

Nadzorni  odbor  na  svojoj  sjednici  analizirao  je  i  pratio  provođenje  Statuta,  Pravilnika  o  radu,  odluka,  zaključaka   Upravnog  odbora  i njegovih  radnih  tijela,  te  utvrđuje  sljedeće: Upravni  odbor  i  njegova  radna  tijela  radila  su   u  skladu  sa  Statutom,  Pravilnikom,  te  na  realizaciji  planskih  dokumenata, za  2013. godinu.

Predlažemo  članovima  Skupštine  da  usvoje  podnijeto  Izviješće blagajnika,    obračun  prihoda  i  rashoda   za  2013. godinu  s  prijedlogom  da  se  višak  prihoda prenese  u  2014. godinu  te  da  se  koristi  u  skladu  sa  financijskim  planom  za  2014. godinu. Izvješće  o  radu  Upravnog  i  Nadzornog  odbora  i  Zapovjedništva   za  2013. godinu   podneseno  je u pisanom  obliku. Također  predlažemo  članovima  Skupštine  da  usvoje  prijedlog  Programa  rada  za  2014.godinu, kao  i  da  potvrde  prijedlog  Financijskog  plana  za  2014.godinu.

 

Šandorovec, 15..03.2014.

Predsjednik  Nadzornog

Vesna   Hajdinjak

Stranica 2 od 24

2
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?