Prigodna- ?estitka

Potovanim ?lanovima, kolegicama, kolegama

vatrogascima, simpatizerima, sponzorima, poslovnim

partnerima, stanovnicima andorovca i svim ljudima

dobre volje elimo VAM


?ESTIT I BLAGOSLOVLJEN BOI?


SRETNU I USPJENU NOVU 2012. GODINU

Potovani kolege... ili bolje re?eno ?lanovi nae velike obitelji... Boi?no je vrijeme razdoblje kada se svi, htjeli mi to ili ne, okre?emo svojim najbliima. Ako u Lijepoj naoj postoji najve?a obitelj, onda je to zacijelo naa "vatrogasna".

Kao istinskom vatrogascu uvijek mi iznova pro?u trnci kroz kost i kad naglaavam da u trenucima najve?ih osobnih tragedija, trenucima kada ljudi ostaju bez svojih najbliih ili imovine zbog poarne stihije ili druge nepogode ti isti ljudi najvie vjeruju svojim spasiteljima - vatrogascima.. vie nego svojim najbliima.

Potovani ?lanovi moje (i nae) obitelji, elim nam svima da boi?na radost obasja nae privatne i vatrogasne domove, povezuju?i nas jo ja?e u nakani da u praksi iskazujemo ono to nas sve vie nedostaje - potovanje i ljubav prema svojim blinjima.

Jednako tako, elim Vam sve najbolje na Vaim osobnim i poslovnim stazama u 2012. godini, u nadi da ?e sveukupno vatrogastvo u naoj domovini kona?no utvrditi staze budu?eg jedinstvenog, racionalnog i kvalitetnog djelovanja.

Predsjednik DVD-a andorovec

Dejan Tomai?

KORISNI SAVJETI

OPREZ Boi?na drvca i adventski vijenci ?esti su uzro?nici poara

Vatrogasci upozoravaju na pove?an rizik od poara

U vrijeme boi?nih i novogodinjih blagdana velik broj doma?instava na stolove je postavilo adventske vjen?i?e ukraene gran?icama, pokraj njih gore svije?e, na boi?nom drvcu svijetli mnotvo aruljica, a prskalice i ostala pirotehnika ne mogu se izbje?i.Dovoljna je iskra s prskalice, dogorjela svije?a i trenutak ljudske nepanje da se Boi? pretvori u tragediju s velikom materijalnom tetom, a nerijetko i ljudskim rtvama.
Iskra s prskalice ili dogorjela svije?a moe za trenutak cijeli stan pretvoriti u buktinju.

Naime, svije?e i pirotehni?ka sredstva naj?e?i su uzrok poara u blagdansko vrijeme. Nerijetko se zbog dogorjelosti svije?e na adventskom vijencu zapali stolnjak, a ubrzo i sve ostalo u prostoriji.

Opasnostprijeti i od glavnog boi?nog ukrasa drvca.

Zapaljive grane
Suh zrak u stanovima grane ?ini jo zapaljivijima , a svije?e , prskalice ili neispravne aruljice, lako mogu zapaliti boi?no drvce. Boi?no drvce se nerijetko nalazi u blizini zavjese, to jo pove?ava rizik.

Ako poar zahvati i zavjese , poar se tee moe obuzdati , posebice ako uku?ane uhvati panika.Da je poara u prosincu i sije?nju vie nego u ostalim hladnijim mjesecima pokazuje i statistika.
I oni koji su svoj stan osigurali od poara trebali bi dva puta razmisliti o tome ho?e li svije?u ostaviti upaljenu dok u susjedstvu razmjenjuju ?estitke. Naime, polica osiguranja ne pokriva tetu nastalu ostavljanjem uklju?enih elektri?nih ure?aja, opuaka cigarete ili upaljene svije?e.
No odgovornim ponaanjem poari se lako mogu izbje?i
Poznavanjem poarnih opasnosti i rizika te uzroka nastajanja poara, gra?ani mogu sami poduzeti potrebne mjere zatite te tako opasnost po imovinu i ljudske ivote umnogome smanjiti.

SAVJETI

Polusuho drvce ne treba postavljati
Drvce, osueno na ku?nom grijanju , moe u dodiru s ja?im toplinskim izvorom planuti u nekoliko sekundi, poput eksplozije. Ako drvce ve? gubi iglice , uop?e ga ne bi trebalo postavljati. Osim toga ne treba ga tako dugo niti drati u stanu ku?i. Drvce uz to treba osigurati protiv prevrtanja i postaviti ga najmanje pola metra od zavjesa, namjetaja i drugog zapaljivog materijala. Svije?e treba dobro u?vrstiti u metalnim svije?njacima i nikad ne pustiti da izgore do kraja. Posebno treba biti oprezan s prskalicama . Ako poar ipak izbije i ne moe se odmah ugasiti , napustite prostoriju , zatvorite vrata i na broj 193 pozovite vatrogasce.

Ukrasne aruljice sumnjivog podrijetla- najopasnije
Gra?ani bi osobito trebali biti oprezni kad kupuju ukrasne aruljice i ?esto potrebne produne kablove za struju koji se u blagdansko vrijeme mogu na?i na svakom koraku. Ukrasne aruljice sumnjivog podrijetla mogu se pregrijati i poput svije?e zapaliti, isto vrijedi i za produne kablove napravljene od nekvalitetnih materijala.tako?er, ako u strujni krug priklju?imo troilo ili vie njih ve?e snage od doputene, tada ?e kroz strujni krug pote?i struja ve?a od doputene. Takvo preoptere?enje moe uzrokovati zapaljenje izolacije vodi?a i stvari u blizini mjesta zapaljenja.

NE ZABORAVITE !!!

BOI? JE BAGDA MIRA I DOBRA, BLAGDAN OBITELJI

INFORMACIJA SA SJEDNICE UPRAVNOG, NADZORNOG ODBORA I ZAPOVJEDNITVA DVD-a ANDOROVEC

26. studenog 2011. godine u Uredu doma kulture u andorovcu odrana je sjednica Upravnog, Nadzornog odbora i Zapovjednitva.


Donesena je Odluka o upu?ivanju ?lanova na osposobljavanje i usavravanje odre?enih vatrogasnih zvanja i specijalnosti. Zaduuje se Ivana Zanjko da napravi popis i isti dostavi VZG- a ?akovca do 30. 11. 2011. godine

Usvojen je PLAN NASTAVE za 2012 godinu. Koji ?e se provesti u 8,9 i 10 tjednu 2012.godine.

Donesena je Odluka da ?e se podjela kalendara i ubiranje dobrovoljnih priloga po mjestu andorovec izvriti 18. prosinca, 2012. godine. ?etiri grupe po dva ?lana.

Donesena je Oduka da ?e se redovna sjednica Skuptine DVD-a andorovec odrati 17. oujka 2012.

Donesena je Odluka o imenovanju ?lanova u inventurnu komisiju: Vesna Hajdinjak-predsjednik, Ivana Zanjko i Andrijan Petak. ( tehni?ka pomo? Renato Remar i Dejan Tomai?) isti se obavezuju izvriti popis nepokretne i pokretne imovine DVD-a andorovec do 15. prosinca 2011. godine.

Zaduuju se dozapovjednica Ivana Zanjko, tajnica Andrijana Petak, blagajnica Andreja ?rep i predsjednik Dejan Tomai? da izrade i izvre sva potrebna izvije?a i ostale poslove potrebne za bodovanje rada drutva od strane VZM, do 15. prosinca 2011. te da izvre prezentaciju na sjednici Upravnog i Nadzornog odbora i Zapovjednitva koja ?e biti odrana 51 ili 52 tjednu 2011.godine.

Predsjednik Dejan Tomai? dao je informaciju sa sjednice Predsjednitva i Nadzornog odbora VZG-a ?akovca, koja je bila odrana 7. studenog 2011.godine u Ma?kovcu.

Vatru gasi brata spasi

193 "VATROGASCI" novi telefonski broj

NOVI TELEFONSKI BROJ VATROGASACA JE 193 UMJESTO 93


- do 03. prosinca 2012. godine brojevi 93 i 193 koristiti ?e se paralelno.


- od dana 03. prosinca 2012. godine prilikom pozivanja broja 93 korisnici ?e biti upozoreni govornom porukom da je broj 93 neaktivan te da je usluga Vatrogasci dostupna na broju 193.


- od dana 02. sije?nja 2014. godine broj 93 se u potpunosti gasi (uklju?uju?i i govornu poruku); prestaje paralelan rad i ostaje aktivan samo broj 193.

Stranica 10 od 24

10
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?