SURADNJA

POSJET PRIJATELJIMA DVD-IVANSKA I POBRATIMLJENOM DVD-BRANJIN VRH

Vatrogasci DVD-andorovec dana 4.02.(subota) uveli?ali su redovnu sjednicu Skuptine DVD-Ivanska u Bjelovarsko-Bilogorskoj upaniji. Delegaciju je predvodio predsjednik drutva Dejan Tomai?, Andrijana Petak-tajnik, Ivana Zanjko-dozapovijednica i Marija Ivanua-?lanica Upravnog odbora. Suradnja s DVD-Ivanska zapo?ela je sa susretom vatrogasne mladei u kampu HVZ u Faani u kolovozu 2011. nastavila se sudijelovanjem MM DVD-Ivanska na naem memorijalu ?uro Oreki vatrogasnom natjecanju pomlatka i mladei koje je odrano 11.09.2011. u andorovcu. Predsjednik DVD-Ivanska Zoran Magdi? i predsjednik DVD-andorovec u svom izlaganju istaknuli su da ?e se prijateljski odnos i suradnja naih drutava nastaviti i ubudu?e na obostrano zadovoljstvo. Susret je zavren u ranim no?nim satima.

Posebnu zahvala vatrogascima koji su nam pomogli u svladavanju poteko?a kombi vozilom.

?lanovi DVD-andorovec, dopredsjednik Ivan Hlap?i?, ?lan zapovjednitva Renato Remar, ?lanica Upravnog odbora Jasminka Tomai?, predvo?eni predsjednikom Dejanom Tomai?, dana 5.02. u ranim jutarnjim satima po izuzetno loim vremenskim uvijetima krenuli su na put probratimjenom DVD-Branjin Vrh, u Osije?ko Baranjskoj upaniji kako bi uveli?ali njihovu redovnu sjednicu Skuptine. Na nau alost kasnili smo 30 minuta pa su nai srda?ni doma?ini odgodili po?etak Skuptine, uz odobravanje svih prisutnih uzvanika i gostiju. Rije? dobrodolice uputio nam je predsjedni DVD-Branjin Vrh Vijekoslav Dobrani?, te istaknuo dobru suradnju i najavio o?ekivanja suradnje na jo ve?oj razini i sa vie zajedni?kih akcija. U ime DVD-andorovec prigodne rije?i zahvale izrazio je Dejan Tomai?.Zahvajujemo svima koji su nam pomogli staviti lance na kota?e kombi vozila.Uz prijatejsko druenje, nevezane razgovore i prebiranje po povjesti suradnje, susred je zkaklju?en u kasnim popodnevnim satima, uz uobi?ajeni pozdrav: Idu?i susret je u andorovcu!

Posebno moramo istaknuti ljude iz mijesta Petlovac koji su nam pomogli u izvla?enju kombi vozila iz jarka. Izuzetno mi se dojmilo njihova nesebi?nost, spremnost, gostoljubivost, u pomaganju. Doslovce svi oni a bilo ih je mnogo nudili su nam pomo?, pa i sam na?elnik op?ine. Hvala svima njima na ukazanoj spremnosti i pomo?i koju su nam pruili izvla?enjem kombi vozila. Na nau sre?u nije bilo nikakve materijane tete.


VATROGASNO OSPOSOBLJAVANJE

DVA VATROGASCA PRVE KLASE

?lanovi DVD-a andorovec, Maja Gal i Renato Remar, uspijeno su zavrili osposobljavanje za zvanje vatrogasac I klase

Organizator je bila VZG-?akovca uz odli?no doma?instvo DVD-a Totovec. Osposobljavanje je provedeno 27, 28 i 29. sije?nja 2012. po programu HVZ.

Sada se od njih o?ekuje da svojim znanjem doprinesu u radu drutva, kao i da u dogledno vrijeme krenu na osposobljavanje za vatrogasnog do?asnika.

OCJENJIVANJE I BODOVANJE RADA ZA 2011.GODINU

OCJENJIVANJE I BODOVANJE RADA DVD-ANDOROVEC

ZA 2011.GODINU

Vatrogasna zajednica Me?imurske upanije, dana 10. sije?nja u vatrogasnom domu u andorovcu izvrila je ocjenjivanje i bodovanje rada DVD-a andorovec u kategoriji ostala drutva, za 2011.godinu. Bodovanje se vri po utvr?enoj listi VZM, te po kategorijama koja su sukladna planovima zatite od poara jedinice lokalne samouprave.

?lanovi komisije bili su: Dragutin Trupkovi? tajnik VZM, Mario Medved-predsjednik i Damir Kova?i?-zapovjednik Vatrogasne zajednice grada ?akovca.

Cilj bodovanja rada je dobiti najuspjenija DVD-a po kategorijama kao i motivirati za daljnji uspijeniji rad ostala drutva.

DVD-andorovec sakupio je 1411 bodova za 2011. godinu to je za 118 bodova vie nego za 2010.godinu, kada smo zauzeli 23 mjesto od ukupno 69. ocjenjenih i bodovanih DVD-a u kategoriji ostali.

VATROGASNA NATJECANJE U 2011.

SUDJELOVANJE NA SVIM NATJECANJIMA U

2011.GODINI

R.b.

Datum

Naziv natjecanja

Kategorija

Plasman

1

30.04.

DVD- Krapinse Toplice. 4.Vatrogasni kup djece i mladei.

M

2/1

2

07.05.

Florijanovo u andorovcu. Pokazna vijeba vatrogasne mladei za mijetane androvca. ( Provijera uz prisutnos suda?ke komisije)

D

MM

M

3

15.05.

DVD-Beli?e. XIV. Susret vatrogasne mladei i podmlatka. 1.Kolo Kup HVZ za mlade

M

14/3

4

21.05.

DVD-P-B-P. Vatrogasno natjecanje djece i mladei VZG-?akovca

D

MM

M

8/2

13/10

5/1

5

28.05

DVD-Palinovec. Vatrogasno natjecanje djece i mladei VZM.

D

MM

M

30/11

43/35

18/2

6

29.05.

DVD-Koprivnica. Vatrogasno natjecanje djece i mladei.

8.MEMORIJAL STJEPAN PAA 2.Kolo Kup HVZ za mlade

MM

M

28/23

21/4

7

22.06

DVD-Ivanovec. Vatrogasno natjecanje seniora VZG-?akovca

A

6/5

8

26.06

DVD-Popova?a. 13.Vatrogasni kup djece i mladei Antun Brlakovi?

3.Kolo Kupa HVZ za mlade

M

15/4

9

02.07.

DVD-Mala Subotica. Vatrogasno natjecanje seniora VZM

A

32/20

10

02.07.

DVD-?azma. 18.Memrijal Miko Bradi?. 4.kolo Kupa HVZ za mlade

M

12/9

11

09.07.

DVD-ikovec i VZG-?akovca. Igre vatrogasne madei.

D

MM

M

10/1

18/15

14/3

12

16.07.

DVD-Kuranec. 1.Kup Kuranca sa zaprenim pricama

1

2

5/2

6/3

13

30.07.

DVD- Gardinovec. 2.Kup Gardinovca

2. Igre spretnosti

3/3

4/3

14

06.08.

DVD-Vularija. 10. Susret vatrogasaca. Igre spretnosti

1

2

8/6

8/3

15

13.08.

DVD-Sveta Marija. 16. Me?unarodno natjecanje sa zaprenim pricama

10/1

16

14.08.

DVD- Donja Vo?a. 1.Kup DVD-a Donja Vo?a

D

4/4

17

20.08.

DVD-Totovec. II.SUSRET VATROGASACA

A

4/4

18

28.08.

DVD-Ludbreg. 16. KUP GRADA LUDBREGA

MM

/10

19

03.09.

VZG-?akovca. I.Kup VZG-?akovca za djecu i mlade. 5.Kolo Kupa HVZ-a za mlade

D

MM

M

7/4

29/25

16/7

20

11.09.

DVD-andorovec. II.MEMORIJAL ?URO OREKI

D

MM

M

5/2

9/9

7/3

2.KUP HVZ za mlade Kona?ni poredak

M

9/4

16.Kamp vatrogasne madei. 10.smjena od 22-29. 08. 2011 boravila M

Osvojeno pet prvih mijesta, jedno drugo mijesto i ?etri tre?a mjesta.

25.04. ?lanice M sa dozapovijednicom i mentoricom boravile na jednodnevnom izletu u VATROGASNM DOMU U VU?KOVCU ( topice S.Martin.)

14.10. ?anice DVD-a andorovec ENE boravile u VATROGASNOM DOMU U VU?OVCU (topice S.Martin.)

OBRAZLOENJE:

kategor

Br.nastup

Osv

1.mj

Osv

2.mj

Osv

3.mj

Osv

4.mj

D

8

X

XX

X

XX

MM

8

M

11

XX

X

XXX

XX

A

3

X

7

X

XX

XXXX

Ukupn

37

4

5

8

5

U kona?nom poretku KUP-a HVZ za mlade u koje ulazi ?etri najboja nastupa od pet ekipa M zauzela je odi?no 4.mijesto.

Stranica 9 od 24

9
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?