PROGRAM RADA

PROGRAM RADA

DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA ŠANDOROVEC ZA 2012. GODINU

DVD- Šandorovec, temeljem odredba «Zakona o vatrogastvu» «Plana zaštite od požara» za područje grada Čakovca i odredaba Statuta, sa svojim tijelima upravljanja i sa svim članovima društva želi u 2012.godini podignuti razinu obavljanja i izvršavanja vatrogasne djelatnosti osobito preventivnu , operativnu i natjecateljsko djelovanje.

Ø Na temelju primljene dojave o potrebi gašenja požara, tehničke intervencije ili ostalih

intervencija, učinkovito se uključiti na intervenciju sa potrebnom i raspoloživom

opremom, sredstvima i vatrogascima

Ø Izvršiti preventivne preglede domaćinstava, javnih objekata, površina otvorenog prostora,

izraditi i podijeliti mještanima preventivne promidžbene materijale u cilju sprečavanja

nastajanja i izbijanja požara.

Ø U suradnji sa «Međimurskim vodama» d.d. lokalnom upravom i samoupravom voditi stalnu

brigu o vodoopskrbi, ispravnosti hidrantske mreže, održavanju javnih bunara, i drugih

izvora vode.

Ø Brinuti o ispravnosti, funkcionalnosti i korištenju cjelokupne vatrogasne opreme i sredstava,

voditi brigu o stanju, korištenju i upotrebi kombi vozila, svih vatrogasnih objekata, i

vježbališta.

Ø Uputiti članove na stručno osposobljavanje za voditelje mladeži i djece, kao i za sva

potrebna vatrogasna zvanja i specijalnosti.

Ø Izraditi i provesti plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora u predžetvenoj i

žetvenoj osobi

Ø Organizirati i provesti edukaciju na temu « zaštita od požara « u Kuršanec i u dječjem

vrtiću Zvjezdice u Šandorovcu.

Ø Provesti obuku mještana Šandorovca za početno gašenje požara.

Ø Izraditi i provesti plan teorijske nastave i praktičnih vježbi za članove DVD-a Šandorovec.

Ø Organizirati i provesti treći memorijal «Đuro Oreški « vatrogasno natiecanje djece i mladeži

Ø Osobitu pozornost te maksimalan angažman posvetiti pripremi natjecateljskih odjeljenja

Ø Sudjelovati na natjecanjima VZG-Čakovca, VZM-županije, na trećem KUP natjecanja HVZ-a

za mladež., te na svim drugim natjecanjima

Ø Izraditi i provesti «Program aktivnosti u MZOP», 4. svibnja, na dan vatrogasaca,

tradicionalno

Ø Organizirati i prisustvovati svetoj misi u Šandorovcu, te organizirati druženje svih

generacija vatrogasaca. Sudjelovati na hodočašću vatrogasaca RH. u svetišu Majke Božje

Bistričke u Mariji Bistrici

Ø Uskladiti Statut društva s « Zakonom o vatrogastvu « i drugim podzakonskim aktima.

Ø Surađivati sa VZMŽ, VZGČ i ostalim organizacijama, DVD-a, ustanovama, poduzećima, tijelima lokalne uprave i samouprave, provoditi na obostranu korist i unapređivanju vatrogastva

Ø Kontinuirano provoditi politiku davanja odlikovanja i priznanja najaktivnijim članovima i drugim zaslužnim, pojedincima i ustanovama.

Ø Urediti računalnu aplikaciju « vatrogasnu mrežu « preko jedinstvenog informatičkog sustava

vatrogastva RH ( HVZ )pratiti sva zbivanja , kontinuirano uređivati web stranicu društva.

Ø Ažurno voditi administrativne financijske i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, poslovnikom i odlukama tijela društva.

Ø Održavati sjednice tjela društva u skladu sa poslovnikom, statutom društva i prema ukazanim

potrebama.

Ø Činiti napore na opremanju vatrogasne postrojbe s potrebitom opremom i sredstvima u skladu s utvrđenim «PRAVILNIKOM» o minimumu opreme i sretstava za rad vatrogasne postrojbe.

Ø DVD-Šandorovec, će pored sadržaja narečenih u ovom Programu rada raditi na ostvarivanju i drugih zadaća što proistjeću iz « Zakona o vatrogastvu» «Zakona o zaštiti od požara» Statuta društva, te provoditi Odluke tijela VZMŽ, VZGČ, lokalne uprave i samouprave.

U Šandrovcu, 17.03.2012.

Predsjednik

Dejan Tomašić

USKRSNA ČESTITKA

SVIM POSIJETITELJIMA PORTALA ŽELIMO


 


P R E V E N T I V A

 

Vatrogasc tel: 193

Vatrogasci Šandorovca, 099/658-5803      ili 098/947-1812

Zabrana spaljivanja na otvorenom

Župan Međimurske županije Ivan Perhoč donio je Odluku kojom se u razdoblju od 20. ožujka do 15. listopada zabranjuje spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostatka biljaka nakon žetve i berbe, te loženje vatre u šumama i u blizini šuma.


Ova Odluka ne odnosi se na organizirano spaljivanje i loženje uskrsne vatre ukoliko je ono organizirano, a kako je to propisano Odlukom o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije.

· Ne palite otvorenu vatru u blizini objekta naročito za vrijeme vjetrovitog vremena

Ako palite vatru u svojim dvorištima  vodite  brigu  da vatrom  ili dimom ne ugrozite sebe ili susijede  te udaljenost od objekta mora biti 20 metara, a kod paljenja osigurajte sredstva za početno gašenje. Po završetku ugasite svaki žar.

· Redovito održavajte pristup hidrantu ispred svoje kuće jer Vama će najprije trebati

· Ne dozvolite da se djeca igraju šibicama, upaljaćima i zapaljivim tekućinama

· Ne krpajte osigurače jer pogoduju izbijanju požara u električnoj instalaciji

· Nezaštićena rasvjetna tijela i dotrajala električna instalacija po gospodarskim

objektima mogu biti uzročnik požara

· Nabavite aparat za gašenje požara prahom (S-6) za gašenje početnih požara

· Uključite jednu osobu Vašeg domaćinstva u vatrogasno društvo, da protupožarna preventiva bude sastavni dio Vašeg domaćinstva, pa ćete mirnije i sigurnije graditi bolje sutra

VA Š I V A T R O G A S C I

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2012.GODINU

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2012. GODINU


R.B.

P R I H O D I

Planirano

Ostvareno

Rebalans

1

Prihod iz proračuna Mjesnog odbora

10.000,00

2

Prihod iz proračuna VZG-a Čakovca

5.000,00

3

Prihod od donacije mještana

5.000,00

4

Vlastiti prihodi

15.000,00

5

Višak prihoda iz 2011. godine

9.725,68

U K U P N O

44.725,68

R.B.

R A S H O D I

Planirano

Ostvareno

Rebalans

1

Registracija kombi vozila

3.300,00

2

Gorivo za kombi vozilo

4.000,00

3

Servis kombi vozila

1.500,00

4

Materijal i dijelovi za tekuče i investiciono održavanje vatrogasne opreme i sredstava

1.500,00

5

Liječnički pregled pet operativnih članova

1.500,00

6

Stručno osposobljavanje

1.000,00

7

Troškovi sudijelovanja na natjecanjima

9.000,00

8

Radna vatrogasna odora za mladež

3.000,00

9

Sprave i oprema za vježbu mladeži

2.000,00

10

Troškovi provođenja «PROGRAM RADA»

2.500,00

11

Troškovi memorijala Đuro Oreški

8.000,00

12

Troškovi skupštine

3.000,00

13

Uredski materijal, stručna literatura, spomenice,

diplome, priznanja

1.000,00

14

Poštarina

300,00

15

Nabava potrebite opreme i sredstava u skladu sa «Pravilnikom» o minimumu opreme i sredstava za rad vatrogasne postrojbe

3.125,63

U K U P N O

44.725,68

SVEUKUPNI PRIHODI: 44.725,68

SVEUKUPNI RASHODI: 44.725,68

Stranica 7 od 24

7
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?