RASPORED NASTUPA

Popis natjecatelja

Oznaka kategorije
MM
MLADE MUKA (12 - 16)
M
MLADE ENSKA (12 - 16)
DM
DJECA MUKA (6 - 12)
D
DJECA ENSKA (6 -12)

Dobrovoljno vatrogasno drutvo


POPIS NATJECATELJA

Za nastup na III. MEMORIJALU ?URO OREKI

U andorovcu, dana 16. 09. 2012. godine

Broj

Ime (o?evo) i prezime

Broj ?lanske iskaznice

JMBG

Koliko ima godina

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

UKUPNO GODINA

U _______________________ dana _____ 2012. god.
M. P. Zapovjednik

______________________

P O Z I V N I C A

Vatrogasna mlade DVD-a andorovec na edukacijskom izletu

?lanice i ?lanovi vatrogasne mladei i pomlatka DVD-a andorovec dana 14 15. 04. 2012. boravili su u vatrogasnom domu Vatrogasne zajednice Me?imurske upanije u Svetom Martinu na Muri. Prilikom boravka imali su nekoliko razli?itih aktivnost, od kupanja u toplicama Sveti Martin, stru?ne nastave, tijelo vjezbe... .


... vatrogasne vjezbe i igrice, ostale sportske i zabavne aktivnosti prilago?ene uvjetima rada, te znanju i uzrastu, sve sa ciljem stjecanja novih znanja i vjetina kao i spoznaja o ivotu i ljudskim vrijednostima.

Boravak im je proao u odli?nom ozra?ju i raspoloenju na zadovoljstvo svih. A prema dogovoru i planu rada, svi zajedno kre?u u nove pobjede napunjeni sa novom energijom

Stranica 6 od 24

6
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?