DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUTVO

A N D O R O V E C

VLADIMIRA NAZORA 2, 40000 ?AKOVEC;, MB:3111784, IRO-RA?UN 2340009-111601611

Predsjednik:Dejan Tomai? 099/658-5803,Zapovjednik:Ivan Petak, Tajnik:Andrijana Petak 099/513-9357

___________________________________________________________________________________________

andorovec, 10,02.2013

P O Z I V

Svim ?lanovima DVD-a andorovec,mjetanima andorovca,i simpatizerima.

Temeljem ?lanka 21. Statuta DVD-a andorovec i odluke Upravnog odbora od 15.12.2012.sazivam

84. Izbornu-izvjetajnu sjednicu Skuptine DVD-a andorovec,

koja ?e se odrati u subotu 09. 03. 2013.godine u dvorani Doma kulture u andorovcu s po?etkom u 19,00 sati.

Za sjednicu Skuptine predlae se sljede?i:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sjednice Skuptine s uvodnim pozdravom;

2. Donoenje Poslovnika o radu Skuptine;

3. Izbor radnih tijela Skuptine;

a) radnog voditeljstva,

b) zapisni?ara,

c) dva ovjerovitelja zapisnika,

d) verifikacijsko povjerenstvo,

4. Usvajanje dnevnog reda sjednice Skuptine;

5. Izvje?e verifikacijskog povjerenstva;

6. Izvje?a o radu DVD-a andorovec za 2012. godinu:

a) Upravnog odbora i zapovjednitva,

b) blagajnika,

c) Nadzornog odbora;

7. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2013.godinu;

8. Rasprava o podnijetim izvje?ima za 2012. Programu rada i Financijskom planu za 2013.godinu;

9. Usvajanje podnijetih izvje?a za 2012. Programa rada i Financijskog plana za 2013:

10. Davanje razrjenice dosadanjim dunosnicima i ?lanovima Upravnog i Nadzornog odbora te

Zapovjednitva DVD-a andorovec;

11. Razmatranje, usvajanje, izmjena i dopuna Statuta DVD-a andorovec;

12. Prijem novih ?lanova

13. Izbor Upravnog i Nadzornog odbora, te Zapovjednitva DVD-a;

14.. Izbor Predsjednika, zamjenika Predsjednika, Zapovjednika,dva zamjenika Zapovjednika,Tajnika,

Blagajnika te zastupnika u skuptinu VZM-upanije;

15. Podjela odlikovanja, spomenica i priznanja;

16. Rije? gostiju;

17..Ostala pitanja i prijedlozi.

Molimo Vas da se odazovete naoj izbornoj-izvjetajnoj Skuptini te svojom nazo?no?u doprinesete daljnjem razvoju DVD-a andorovec.

U o?ekivanju Vaeg dolaska srda?no Vas pozdravljamo.

VATRU GASI, BRATA SPASI!

Predsjednik

Dejan Tomai?

P O Z I V N I C A

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUTVO

A N D O R O V E C

VLADIMIRA NAZORA 2, 40000 ?AKOVEC;, MB:3111784, IRO-RA?UN 2340009-111601611

Predsjednik:Dejan Tomai? 099/658-5803,Zapovjednik:Ivan Petak, Tajnik:Andrijana Petak 099/513-9357

___________________________________________________________________________________________

andorovec, 10,02.2013.

Sve ?lanove,simpatizere,prijatelje i mjetane andorovca

P O Z I V A M O na pripremnu sjednicu

Temeljem ?lanka 21. Statuta DVD-a andorovec i odluke Upravnog odbora od 15.12.2012.sazivam

izbornu-izvjetajnu sjednicu Skuptine DVD-a andorovec,

koja ?e se odrati u nedjelju 24. 02. 2013.godine u dvorani Doma kulture u andorovcu s po?etkom u 15,00 sati.

Za sjednicu Skuptine predlae se slijede?i:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sjednice Skuptine s uvodnim pozdravom;

2. Donoenje Poslovnika o radu Skuptine;

3. Izbor radnih tijela Skuptine;

a) radnog voditeljstva,

b) zapisni?ara,

c) dva ovjerovitelja zapisnika,

d) verifikacijsko povjerenstvo,

e) kandidacijsko,izbornog povjerenstvo;

4. Usvajanje dnevnog reda sjednice Skuptine;

5. Izvje?e verifikacijskog povjerenstva;

6. Izvje?a o radu DVD-a andorovec za 2012. godinu:

a) Upravnog odbora i zapovjednitva,

b) blagajnika,

c) Nadzornog odbora;

7. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2013.godinu;

8. Rasprava o podnijetim izvje?ima za 2012. Programu rada i Financijskom planu za 2013.godinu;

9. Usvajanje podnijetih izvje?a za 2012. Programa rada i Financijskog plana za 2013. te davanje

razrjenice dosadanjim dunosnicima i ?lanovima Upravnog i Nadzornog odbora te

Zapovjednitva. DVD-a andorovec;

10. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta DVD-a andorovec;

11. Izbor Upravnog i Nadzornog odbora te Zapovjednitva DVD-a;

12. Izbor Predsjednika, zamjenika Predsjednika, Zapovjednika, zamjenika Zapovjednika,Tajnika,

Blagajnika te zastupnika u skuptinu VZM-upanije;

13. Prijem novih ?lanova;

14. Podjela odlikovanja, spomenica i priznanja;

15. Rije? gostiju;

16. Ostala pitanja i prijedlozi.

Molimo Vas da se odazovete naoj izbornoj-izvjetajnoj Skuptini te svojom nazo?no?u doprinesete daljnjem razvoju DVD-a andorovec.

U o?ekivanju Vaeg dolaska srda?no vas pozdravljamo.

VATRU GASI, BRATA SPASI!

Predsjednik

Dejan Tomai?

RASPORED NASTUPA

PROGRAM RADA

Stranica 5 od 24

5
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?