P O Z I V N I C A Z A S K U P Š T I N U

 

DOBROVOLJNO   VATROGASNO   DRUŠTVO

Š A N D O R O V E C

VLADIMIRA NAZORA 2, 40000 ČAKOVEC;, MB:3111784, ŽIRO-RAČUN  2340009-111601611

Predsjednik:Dejan Tomašić 099/658-5803,Zapovjednik:Ivan Petak, Tajnik:Andrijana Petak 099/513-9357

___________________________________________________________________________________________

Šandorovec, 10,02.2013

P  O  Z  I  V

Svim članovima DVD-a Šandorovec,mještanima Šandorovca,i simpatizerima.

Temeljem članka 21. Statuta DVD-a Šandorovec i odluke Upravnog odbora od 15.12.2012.sazivam

84. Izbornu-izvještajnu  sjednicu  Skupštine  DVD-a  Šandorovec,

koja će se održati u subotu 09. 03. 2013.godine u dvorani Doma kulture u Šandorovcu  s početkom u 19,00 sati.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći:

D N E V N I    R E D

1. Otvaranje  sjednice  Skupštine s uvodnim pozdravom;

2. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine;

3. Izbor radnih tijela Skupštine;

a) radnog  voditeljstva,

b) zapisničara,

c) dva  ovjerovitelja  zapisnika,

d) verifikacijsko povjerenstvo,

4. Usvajanje dnevnog reda sjednice Skupštine;

5. Izvješće verifikacijskog povjerenstva;

6. Izvješća o radu DVD-a Šandorovec za 2012. godinu:

a)   Upravnog  odbora  i  zapovjedništva,

b) blagajnika,

c)   Nadzornog  odbora;

7. Prijedlog  Programa  rada  i  Financijskog  plana  za  2013.godinu;

8. Rasprava o podnijetim izvješćima za 2012. Programu rada i Financijskom planu za 2013.godinu;

9. Usvajanje podnijetih izvješća za 2012. Programa rada i Financijskog plana za 2013:

10. Davanje razrješnice  dosadašnjim dužnosnicima i članovima Upravnog i Nadzornog odbora te

Zapovjedništva DVD-a Šandorovec;

11. Razmatranje, usvajanje, izmjena i dopuna Statuta DVD-a Šandorovec;

12. Prijem novih članova

13. Izbor Upravnog i Nadzornog odbora, te  Zapovjedništva DVD-a;

14.. Izbor Predsjednika, zamjenika Predsjednika, Zapovjednika,dva zamjenika Zapovjednika,Tajnika,

Blagajnika  te zastupnika u skupštinu VZM-Županije;

15. Podjela odlikovanja, spomenica i priznanja;

16. Riječ gostiju;

17..Ostala pitanja i prijedlozi.

Molimo Vas da se odazovete našoj izbornoj-izvještajnoj Skupštini te svojom nazočnošću doprinesete daljnjem razvoju DVD-a Šandorovec.

U očekivanju Vašeg dolaska srdačno Vas pozdravljamo.

VATRU GASI, BRATA SPASI!

Predsjednik

Dejan Tomašić

 

 

P O Z I V N I C A

DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO

Š A N D O R O V E C

VLADIMIRA NAZORA 2, 40000 ČAKOVEC;, MB:3111784, ŽIRO-RAČUN 2340009-111601611

Predsjednik:Dejan Tomašić 099/658-5803,Zapovjednik:Ivan Petak, Tajnik:Andrijana Petak 099/513-9357

___________________________________________________________________________________________

Šandorovec, 10,02.2013.

Sve članove,simpatizere,prijatelje i mještane Šandorovca

P O Z I V A M O na pripremnu sjednicu

Temeljem članka 21. Statuta DVD-a Šandorovec i odluke Upravnog odbora od 15.12.2012.sazivam

izbornu-izvještajnu sjednicu Skupštine DVD-a Šandorovec,

koja će se održati u nedjelju 24. 02. 2013.godine u dvorani Doma kulture u Šandorovcu s početkom u 15,00 sati.

Za sjednicu Skupštine predlaže se slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje sjednice Skupštine s uvodnim pozdravom;

2. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine;

3. Izbor radnih tijela Skupštine;

a) radnog voditeljstva,

b) zapisničara,

c) dva ovjerovitelja zapisnika,

d) verifikacijsko povjerenstvo,

e) kandidacijsko,izbornog povjerenstvo;

4. Usvajanje dnevnog reda sjednice Skupštine;

5. Izvješće verifikacijskog povjerenstva;

6. Izvješća o radu DVD-a Šandorovec za 2012. godinu:

a) Upravnog odbora i zapovjedništva,

b) blagajnika,

c) Nadzornog odbora;

7. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2013.godinu;

8. Rasprava o podnijetim izvješćima za 2012. Programu rada i Financijskom planu za 2013.godinu;

9. Usvajanje podnijetih izvješća za 2012. Programa rada i Financijskog plana za 2013. te davanje

razrješnice dosadašnjim dužnosnicima i članovima Upravnog i Nadzornog odbora te

Zapovjedništva. DVD-a Šandorovec;

10. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta DVD-a Šandorovec;

11. Izbor Upravnog i Nadzornog odbora te Zapovjedništva DVD-a;

12. Izbor Predsjednika, zamjenika Predsjednika, Zapovjednika, zamjenika Zapovjednika,Tajnika,

Blagajnika te zastupnika u skupštinu VZM-Županije;

13. Prijem novih članova;

14. Podjela odlikovanja, spomenica i priznanja;

15. Riječ gostiju;

16. Ostala pitanja i prijedlozi.

Molimo Vas da se odazovete našoj izbornoj-izvještajnoj Skupštini te svojom nazočnošću doprinesete daljnjem razvoju DVD-a Šandorovec.

U očekivanju Vašeg dolaska srdačno vas pozdravljamo.

VATRU GASI, BRATA SPASI!

Predsjednik

Dejan Tomašić

RASPORED NASTUPA

PROGRAM RADA

Stranica 5 od 24

5
Please wait while JT SlideShow is loading images...
photo01photo02photo03photo04photo05photo06photo07photo08photo09photo10

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?