IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG ODBORA I ZAPOVJEDNIŠTVA

DOBROVOLJNO   VATROGASNO   DRUŠTVO
1928  Š A N D O R O V E C  2013

 

IZVJEŠĆE  O  RADU  UPRAVNOG  ODBORA  I  ZAPOVJEDNIŠTVA
Za razdoblje  od

01.01. do  31.12. 2012.


Šandorovec, 09.03.2013.


Poštovani dragi gosti, te svi prisutni sve Vas još jednom pozdravljam. Dozvolite mi da se sa izvješćem o radu Upravnog odbora i Zapovjedništva osvrnem ra rad našeg DVD-a za razdoblje od 01.01.do 31.12.2012.

Temeljem odredbi “zakona o vatrogastvu “RH” te procjenom  plana zaštite od požara i eksplozija za područje grada Čakovca, DVD- Šandorovec je dobrovoljna,  stručna,humanitarna,samostalna i nestranačka udruga u oblasti zaštite od požara. Društvo  je svrstano u kategoriju “ostala” društva a područje djelovanja je naselje Šandorovec. Nositelj poslova provođenja vatrogasne djelatnosti za područje naselja Šandorovec je Javna vatrogasna postrojba Čakovec

Društvo je ustrojeno u VZG-Čakovca te u Županijsku vatrogasnu zajednicu, a teritorijalno je u sastavu Grada Čakovca.Šandorovec ima 314 stanovnika te 94 obiteljskih kućanstava.

U 2012. godini održano je 11 sjednica od čega 3 sjednice svih članova skupštine, 6 sjednica Upravnog Nadzornog odbora i zapovjedništva, te 2 samostalne sjednice Upravno odbora,Z na kojima se uz donošenje planskih dokumenata raspravljalo o svim aktivnostima i zadaćama, sa ciljem daljnjeg unapređenja vatrogastva.

Zadovoljstvo je što se broj članova iz godine u godinu konstantno povećava. U protekloj godini društvo je brojilo ukupno 76 članova, od čega je 38 članova starijih od 18 godina, od toga 16 muški i 22 žene, a preostalih 38 člana čine članovi vatrogasnog pomlatka i mladeži.

Stalnom brigom i ulaganjem u školovanje danas imamo 15 članova sa zvanjem vatrogasac,9 članova vatrogasac I klase,3 dočasnika, 1 časnika, 1 časnika I klase,2 počasna časnika, i 7 članova bez  temeljnog ispita.

Financiranje redovne djelatnosti,utvrđenih planskih aktivnosti i zadaća vršeno je sredstvima dobivenim iz proračuna VZG-a Čakovca, VMO-a Šandorovca,  dok se drugi dio prikupljao putem članarine mještana Šandorovca,donacija,  te vlastitih  prihoda. Sva prikupljena sredstva iz svih izvora nisu ni blizu dostatnih za redovnu djelatnost, a da ne govorimo o potrebama investicijskog ulaganja u opremu i sredstva predviđena pravilnikom,  te poštivanje zakonskih regolativa.
Suradnja s tijelima i dužnosnicima lokalne uprave i samouprave kao i višim vatrogasnim tijelima,poduzećima, javnim ustanovama, DVD-a, udrugama bila je zadovoljavajuća i obostrano korisna.
Posebnu suradnju njegujemo sa pobratimljenim DVD-om Branjin Vrh.

Početkom 2013.godine izvršeno je bodovanje rada Društva  od strane povjerenstva Vatrogasne zajednice Međimurske županije.DVD-o Šandorovec smješten je u kategoriju „ostala društva“ i osvojeno je 1193 boda  što je u kontinuitetu sa prijašnjim godinama,te smo zauzeli 40 mjesto od ukupno 76  bodovanih društava u Županiji.

Redovna godišnja Skupština održana je 17. ožujka 2012. godine u prostorijama Doma kulture koji je bio premalen za sve koji su htjeli prisustvovati sumiranju rezultata i aktivnosti u protekloj godini. Skupštini su prisustvovali članovi 23-ju prijateljskih vatrogasnih društava, brojni gosti,mještani i članovi DVD-a Šandorovec.Nakon službenog dijela organizirano je prigodno druženje za sve goste i prijatelje našeg društva. Zahvaljujemo vlasnicima «SLATKE ANE» Ani Turk i Željku Besedić na donaciji kolača.

Rad operativnih i natjecateljskih  desetina društva kojih  brojimo je:  1 operativna desetina, 1 desetina ŽB, 1 desetina DŽ. 1 desetina MŽ, 1 desetina MM.

Operativna desetina DVD-Šandorovec broji 10 vatrogasaca od kojih samo dvojica imaju liječnički pregled, posjedujemo 7 interventnih odijela, 1 kombi vozilo koje je redovito servisirano i registrirano, te posjedujemo opremu i sredstva u skladu sa pravilnikom uz nedostatak.
U protekloj 2012.godini imali smo 5 intervencija. Od toga broja bila je jedna intervencija gašenja požara otvorenog prostora, na intervenciju je izašlo 7 vatrogasaca. a preostale  4 bile su tehničke.Valja izdvojiti  učestvovanje sa 7 vatrogasaca  na obrani od poplave u Pušćinama, 5 vatrogasaca osiguravalo je paljenje vuzmenke , sa 5 vatrogasaca sudjelujemo u ispumpavanju vode iz podromskih prostorija., sa 3 vatrogasca  vršimo pranje prometnice. Na sve intervencije izašli smo pravovremeno i uspješno ih izvršili. Na intervencije je izašlo 27 vatrogasaca što je prosjek od 5,4 vatrogasca po intervenciji, te je utrošeno 89 radnih sati vatrogasaca.

U provedbenim aktivnostima u predžetvenoj i žetvenoj sezoni provedeno je 12 dežurstava i 12 ophodnji. Obavljena su upozorenja i razgovori sa kombajnerima i vlasnicima polja..
Sudjelovali smo sa 4 vatrogasaca na javno taktičkoj pokaznoj vježbi  „OŠ Kuršanec“ 2012.u organizaciji DVD-Kuršanec, a temeljem programa rada VZG-Čakovca..

Provedena je teoretska i praktična obuka koju smo dužni  obaviti u skladu sa zakonom. Vodimo brigu o kontinuiranom  osposobljavanju i školovanju vatrogasnih kadrova pa je tako 2012 godine  zvanje vatrogasni časnik I klase stekao 1 član i vatrogasac I klase 1 član.

Izvršen je pregled ispravnosti izvora vode,prirodnih crpilišta vode,bunara, hidranske mreže, vanjskih ormarića sa opremom. Izvršen je pregled domaćinstava,  javnih objekata, podijeljeni su preventivni  letki. Posjetili smo OŠ Kuršanec, te vrtić Zvijezdice u Šandorovcu.

Sudjelovali smo sa  seniorskom ekipom  i ekipama vatrogasne mladeži na brojnim natjecanjima koja su organizirana od strane HVZ-a,VZMŽ,VZG-Čakovca te naših prijateljskih DVD-a. Ostvarili  smo 27 nastupa na 15 natjecanja ,na tronu smo bili 13 puta i to:   5 puta zlatni, 2 puta srebrni  i  6  puta brončani.

Posebno smo ponosni što so bili sudionici  10 državnog natjecanja vatrogasne mladeži RH održanog u Zadru 22.09.2012.Osvojeno je odlično 6 mjesto od 64 natjecateljska odjeljenja.
Za ovo natjecanje puno smo se pripremali  kako bi bili što bolji.
Ekipa je opremljena sa novim vatrogasnim radnim odorama i sportskim trenirkama, te majcama. Sve to bilo bi neostvarivo bez  gospodina Nenada Hranilovića direktora  Međimurje  plin, gospodina Kristijana Branovića vlasnika  pizzerije RAJ iz Kuršanca.. Ovim putem Vam  najsrdačnije zahvaljujemo uz obećanje da tradiciju učešća na državnom natjecanju  i ostvarenje odličnih rezultata na svim natjecanjima nećemo prekinuti, već ćemo nastojati biti bolji, pa i najbolji.

Ostali nastupi kronološkim redom kako slijedi:
29.04.2012 XV Susret vatrogasne madeži i pomlatka Belišće i 1 kolo kupa HVZ-a  MŽ-neizvršena vježba
*  19.05.2012. natjecanje VZG-Čakovca djece i mladeži u Savskoj Vesi
- DŽ 3 mjesto/19
- MŽ 2 mjesto/7 i pravo odlaska u Fažanu
- MM 6 mjesto/10
*   26.05.2012. natjecanje VZMŽ djece i mladeži u Pustakovcu – Buzovcu – Putjanama
-    DŽ 20 mjesto/29
-    MŽ 2 mjesto/24 i pravo odlaska na državno natjecanje u Zadar
-    MM 22 mjesto/38
*  16.06.2012. XIV kup grada Novog Marofa
-    DŽ 11 mjesto/18
*  22.06.2012. natjecanje kup DVD-Ivanska
-    MŽ 1 mjesto/3
*  14.07. 2012. 13 kup Gornjeg Kučana
-    MŽ 5 mjesto/11
*  14.07.2012. Igre vatrogasne mladeži u Žiškovcu
-    MŽ 1 mjesto/17
-    DŽ 1 mjesto/8
-    MM 13 mjesto/17
*  21. 07.2012. 2 kup Kuršanca natjecanje sa ručnim špricama
- ŽENE 3 mjesto /5
*  28.07.2012. 3 kup Gardinovca
- DŽ 4 mjesto /6
- ŽENE 3 mjesto/3
*  4.08.2012.XI susret vatrogasaca u Vulariji
- Žene 4 mjesto/5
*  12.08.2012. 17 međunarodni kup sa zaprežnim špricama u Svetoj Mariji
- Žene 4 mjesto/11
* 12.08.2012. 2 kup Donje Voće
- MM 5 mjesto/5
*  26.08.2012. kup grada Ludbrega
-    MŽ 1 mjesto i prijelazni pehar
01.09.2012. II kup VZG-Čakovca u Čakovcu
-    DŽ 5 mjesto/6
-    MŽ 10 mjesto/19
-    MM 32 mjesto
16.09.2012.III Memorijal Đuro Oreški u Šandorovcu
-    DŽ 1 mjesto/3
-    MŽ 3 mjesto /8
-    MM 8 mjesto/10

Od 06.do13.08.2012. ekipa MŽ predvođena mentoricom Ivanom Zanjko, te suradnicama Jelenom Gornik i Marijom Ivanuša borave u kampu HVZ-e za vatrogasnu mladež u Fažani, na temelju postignutog rezultata na natjecanju VZG-Čakovca.
Od 12.do 14.10.2012. organizirali smo i proveli zajedničko druženje svih članova vatrogasne mladeži  DŽ,MM i MŽ u vatrogasnom domu u Vučkovcu  te proveli ugodne trenutke na kupanju u toplicama Sveti Martin.
Od 27 do 28. 10. 2012. Ženske članice boravile su u Toplicama SVETI MARTIN  već tradicionalno 5 godinu zaredom.

Jedna od najvažnijih zadaća u 2012.godini bila je organizacija trećeg Memorijala Đure Oreškog- natjecanje vatrogasne mladeži i pomlatka. Održano je 16.09.2012. godine. Na natjecanju je sudjelovalo ukupno 28 natjecateljskih ekipa iz svih krajeva Hrvatske, prepoznavši vrijednost truda u organizaciji ovog natjecanja koje ne bi bilo toliko uspješno da nema pokrovitelja  KUMOVA  gospođe Olge i gospodina Franje Carović, te pomoći VZG-Čakovca,  VZMŽ-e, obitelji Bezek Stjepana, DVD-a Totovec i Čakovec,VMO-Totovec i Šandorovec,dragih nam prijatelja Nikole Besedić i Hrvoja Novaković, te naših mještana i simpatizera. Stoga koristimo ovu priliku da se svima najsrdačnije zahvalimo uz obećanje da tradiciju nećemo prekinuti, već ćemo nastojati da natjecanje bude što bolje i atraktivnije, a ujedno i dobra promocija našeg Šandorovca,grada Čakovca i Međimurja.

Od ostalih značajnih  aktivnosti  spomenimo:

Obilježavanje dana Svetog Florijana  prisustvovanjem svih članova društva svetoj misi za sve preminule i žive vatrogasce u kapeli Svetog Florijana u Šandorovcu  04.05.2012. Nakon mise uslijedilo je druženje mještana,simpatizera i svih članova društva.u dvorani doma kulture.
Sudjelovali smo sa 8 članova na hodočašću vatrogasaca RH u svetištu  Majke Božje  Bistričke u Mariji Bistrici 20.05.2012.
Prisustvovali smo obljetnicama prijateljskih DVD-a Bedekovčina,Strahoninec,Mihovljan,,Knezovec kao i svim Skupštinama prijateljskih DVD-a i ostalih udruga.

Zahvaljujemo se svim članovima DVD- Šandorovec, pogotovo vatrogasnoj mladeži,  iskrenim i savjesnim ljudima.Želja nam je da se i dalje uključuju u rad DVD-a te  da razvijaju svijest o vatrogasnom zanimanju kao zanimanju koje ima humanitarni karakter, koji traži davanje sebe u pomaganju drugima što ispunjava čovjeka ponosom i zadovoljstvom.


HVALA VAM NA PAŽNJI I STRPLJENJU!


Uz vatrogasni pozdrav, VATRU GASI, BRATA SPASI

Upravni odbor i zapovjedništvo dvd-a ŠANDOROVEC
U Šandorovcu, 09.03.2013.

Pratite nas na Facebooku

Anketa

Jeste li zadovoljni izgledom web stranice?